KDV Olke Bolke

VVE Programma

Voorbereiding op de basisschool
Olke Bolke biedt uw kind een doorgaande ontwikkellijn. Na de periode bij Olke Bolke staan de BSO’s van Rollebolkindercentra voor u klaar. Tijdens het verblijf op het kindercentrum bieden we naast spelactiviteiten ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit programma is opgesteld in nauwe samenwerking met de basisscholen in Alkmaar, zoals De Burijn van het SAKS. Uw kind wordt optimaal voorbereid op de gang naar school. We gebruiken hiervoor een erkend VVE programma. Gediplomeerde pedagogisch medewerksters dragen zorg voor een verantwoord pakket afgestemd op de capaciteiten van uw kind. Kijk ook bij Peuteropvang Alkmaar voor meer informatie over ons VVE programma.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding