Werving

Personeel: de spil van onze organisatie

Hart van de organisatie
Om onze kwaliteit te waarborgen besteden we veel zorg en aandacht aan onze werknemers. Onze medewerksters zijn het hart van onze organisatie.

Rollebol als werkgever
Onze organisatie heeft een open cultuur en hartelijke sfeer, waarin ruimte is voor persoonlijk inbreng van de medewerksters. Wij gaan uit van zelfstandigheid van onze pedagogisch medewerksters.

Professionele groepsleiding
De kwaliteit van onze dienstverlening en de aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van het personeel. Deskundige en professionele groepsleiding met pedagogische opleiding is onontbeeerlijk.

Pedagogisch medewerk(st)ers die achter ons concept staan
Ben je flexibel en sta je achter een concept waarbij de dienstverlening optimaal is afgestemd op de wensen en de behoefte van de ouders en kinderen, dan pas je bij ons team. Je hebt een klantgerichte instelling en wil bouwen aan nieuw elan binnen de kinderopvang.

Zorg voor personeel
We bieden een optimale accomodatie, waarbinnen het fijn werken is. Er is oog voor de ergonomische arbeidsomstandigeheden voor de medewerksters. Regelmatig wordt de inrichting getoetst aan de Arbo-eisen.
Primaire functie van het management is het met zorg bijdragen aan het welbevinden van de mens in het werk bij Rollebol kindercentra. Het scheppen van randvoorwaarden voor de individuele medewerkers om optimaal bij te kunnen dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding