Privacy & Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderdeel van de overeenkomst

De Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst.

Bij onze aanbieding of overeenkomst wordt een exemplaar van onze Algemene Voorwaarden bijgesloten.

Rollebol kindercentra is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. Wij hanteren derhalve de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.

De Algemene Voorwaarden dienen ter ondersteuning van de vertrouwensrelatie, die bestaat tussen enerzijds de ouders/verzorgers van de kinderen en anderzijds de pedagogisch medewerksters aan wie de kinderen worden toevertrouwd tijdens de kinderopvang.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en mededelingen door Rollebol kindercentra aan de cliënt betreffende de verhuur van een kindplaats.

Bij inschrijving geeft u aan op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.

U kunt hier de algemene voorwaarden kinderopvang inzien met bijbehorende toelichting.

Privacy

Rollebol kindercentra beschikt over een privacybeleid. Dit in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het privacybeleid beschrijft ondermeer hoe om te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens en stelt regels voor de verwerking van gegevens. Niet alleen is hierin de informatieverstrekking aan de ouders geregeld, maar ook hoe om te gaan met het bewaren van de gegevens.

Het privacybeleid is op te vragen via info@rollebol.nl.

Rollebol kindercentra vindt veiligheid en privacy belangrijk. Om uw privacy te beschermen, handelen wij volgens de AVG. In deze wet staat wat er wel en niet mag met uw persoonsgegevens.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan anderen. Behalve als we daartoe verplicht zijn volgens de AVG.

Rollebol kindercentra zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. We gebruiken een systeem dat onze computers beschermt tegen misbruik van buitenaf (een firewall). En we gebruiken certificaten die het dataverkeer tussen uw computer en Rollebol kindercentra.nl versleutelen, zodat anderen de informatie niet kunnen lezen.

Alleen medewerkers die hiervoor door Rollebol kindercentra zijn aangewezen (omdat ze bijvoorbeeld met facturering of verzending te maken hebben) kunnen bij uw persoonsgegevens.

Om uw privacy te beschermen, maken we gebruik van een beveiligde SSL-verbinding: Het webadres van Rollebol kindercentra.nl begint met HTTPS en in de adresbalk ziet u een pictogram van een slot. Het certificaat staat op naam van Rollebol kindercentra en wordt uitgegeven door Comodo Security.

Als u gebruik maakt van de diensten van Rollebol kindercentra hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Wij gebruiken uw gegevens naast de dienstverlening kinderopvang voor verschillende doeleinden:

Ouderportaal Rollebol kindercentra U krijgt een account voor het Ouderportaal. Daar kunt u extradagdelen/uren reserveren aanvragen. Tevens leest of schrijft u het digitale schriftje van uw kind en zijn foto’s van de opvang te bekijken.

Rollebol kindercentra-nieuwsbrief  Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen we om uw mailadres. Via de nieuwsbrief houden we u bijvoorbeeld op de hoogte van onze aanbiedingen en acties. 

Rollebol kindercentra Voordeelpas Als u klant bij ons bent ontvang u de Rollebol Voordeelpas op naam. Wij koppelen uw gegevens aan een Rollebol Voordeelpaskaartnummer. Via de Rollebol Voordeelpas wordt niet bijgehouden  welke artikelen u koopt bij de deelnemers aan de Rollebol voordeelpas.

Uw beoordeling van onze diensten Wij vinden het belangrijk om te weten hoe onze klanten onze diensten beoordelen. We gebruiken uw persoonsgegevens om een klanten tevredenheidsonderzoek te kunnen uitzetten.

Prijsvragen Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij om uw naam, adres en e-mailadres. Die hebben we nodig om u te kunnen bereiken als u in de prijzen valt. We gebruiken de gegevens ook om de respons op onze reclameacties te meten.

Verbeteren en beveiligen van de Rollebol kindercentra-website Wij leggen onder andere het door u gebruikte IP-adres vast voor gebruiksstatistiek en webanalyse. Dat doen we om onze website nog beter en veiliger te maken. Daarbij maken we op onderdelen gebruik van de diensten van andere partijen.

Hebt u vragen of opmerkingen over de registratie van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze Centrale administratie. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.