Visie en doelstelling

Over Rollebol Kindercentra

Rollebol kindercentra is een dynamische organisatie. Na de bouw van onze eerste accommodatie aan de Faktorij 129 zijn we op 03/03/03 van start gegaan. We hebben de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Rollebol kindercentra heeft diverse vestigingen in Alkmaar en is HKZ/ISO 9001 gecertificeerd. Het initiatief om Rollebol te starten is niet alleen ingegeven om iets aan de groeiende behoefte aan kinderopvang te doen, maar komt vooral voort uit ons streven om de kwaliteit en dienstverlening in de kinderopvang een impuls te geven. Wij beschikken inmiddels over een jarenlange ervaring in de branche kinderopvang. Onze pedagogische aanpak zorgt voor een verantwoord pakket aan dienstverlening. Met onze verlengde en flexibele opvang behoren we tot de uitblinkers in de regio Alkmaar.

Bij ons vindt u een open en klantgerichte instelling. Wij trachten zo optimaal mogelijk aan de behoeften van ouders/verzorgers te voldoen. Het belangrijkste is dat uw kind een plezierig verblijf heeft bij het kindercentrum van uw keuze en dat uw kind zich in een verzorgende en veilige omgeving kan ontwikkelen.

Uniek aanbod van diensten

Ons hoofddoel is u de mogelijkheid bieden om de zorg voor uw kinderen (van 6 weken tot 12 jaar oud) te combineren met werk, studie en/of andere maatschappelijke activiteiten. Opvang is onze kernfunctie. Dit wil zeggen; het leveren van een dienst gericht op goede verzorging, opvoeding en spel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor uw kind en het bieden van ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen en hun ouders. 

Afgestemde speelomgeving

Wij creëren een vertrouwde opvangsituatie voor uw kind, welke zoveel mogelijk aansluit bij de thuissituatie. Daarnaast bieden wij uw kind geborgenheid en een veilige sfeer. Het spelen stimuleren wij door een speciaal op de leeftijd afgestemde speelomgeving. Het veelzijdige spel- en ontwikkelingsmateriaal is afgestemd op de ontwikkelingsfase van uw kind. 

Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers geven gerichte spelondersteuning, zowel individueel als in groepsverband.

Ontwikkeling en identiteit

Rollebol kindercentra is een plaats waar professionele zorg geboden wordt, waar kinderen de ruimte krijgen om te spelen en een gezonde ontwikkeling kunnen doormaken. Daarnaast is het een leuk en gezellig kindercentra voor de kinderen, pedagogisch medewerkers en de ouders. Bij de afstemming met de opvoeding thuis is een goed contact tussen de pedagogisch medewerker en ouders een voorwaarde.

Niet alleen wordt de sociale-, emotionele- en motorische ontwikkeling van uw kind gestimuleerd, maar er wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van creativiteit en taal. Vanuit onze pedagogische visie neemt hierbij de ontwikkeling van identiteit en zelfredzaamheid een belangrijke plaats in.

Integrale dienstverlening

Bij integrale dienstverlening staat een nauwe, goede samenwerking met de scholen centraal. Buitenschoolse opvang(BSO) wordt verzorgd door Rollebol kindercentra op locaties verbonden aan of in de nabijheid van de scholen die gebruik maken van onze dienstverlening. De buitenschoolse opvang biedt een uitgebreid programma met naschoolse activiteiten in verschillende thema’s. 

In de vakanties en op lesroostervrije dagen wordt er een dagprogramma verzorgd. Daarnaast fungeren diverse locaties als IKC. Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd op één locatie. Als u op zoek bent naar integrale dienstverlening, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Full service concept

Rollebol kindercentra heeft als doel ouders zoveel mogelijk te ontzorgen. Dit doen wij door het aanbieden van een full-service concept. Dit concept is veel omvattend; de kosten voor onder andere luiers, babyvoeding, lunch en tussendoortjes zijn opgenomen in het uurtarief. U hoeft zelf niets mee te nemen.

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij allerhande administratieve zaken, zoals de aanvraag van kinderopvangtoeslag of subsidie. Ook is het mogelijk om via ons zwemlessen af te nemen bij zwembad Hoornse Vaart en zwembad De Hout. Alles om het u zo makkelijk mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid

Rollebol kindercentra is een particuliere organisatie en heeft korte lijnen naar de verantwoordelijke directie, die dicht bij haar klanten staat.Rollebol kindercentra heeft op basis van het kwaliteitssysteem het HKZ/ISO 9001 certificaat behaald.We voldoen hiermee aan de vastgestelde eisen en normen. Het Keurmerk voert hierop jaarlijks een controle uit.

Wij zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) door de gemeente Alkmaar. De GGD controleert ons op de naleving van wettelijke bepalingen en de verplichte RI (risico- inventarisatie). Rollebol kindercentra draagt zorg voor verzekering van het ongevallenrisico van de kinderen en pedagogisch medewerkers gedurende het verblijf in het kindercentrum of op de daarbij behorende terreinen, alsmede tijdens het gaan van huis naar het kindercentrum en omgekeerd gedurende ten hoogste een uur voor en een uur na het verblijven in onze kindercentra. Ouders zijn natuurlijk primair verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kind. De verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers is en blijft aanvullend in dit opzicht. Onze verantwoordelijkheid en zorg begint zodra het kind door de ouder(s) is overgedragen aan de pedagogisch medewerker. Omgekeerd eindigt de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker na het overdragen aan de ouder(s).

Klantgerichtheid

Rollebol kindercentra is een servicegerichte, plezierige en open organisatie. Wij staan altijd open voor de wensen, opmerkingen en suggesties van ouders. Het is tenslotte in ieders belang dat de kinderen het bij Rollebol kindercentra naar hun zin hebben. 

Wij vinden dat lange wachtlijsten in de kinderopvang nooit mogen leiden tot beperkte keuze voor de ouders om het kind te kunnen plaatsen. Een plaatsing bij Rollebol kindercentra is een bewuste keuze, omdat u het gevoel heeft dat het klikt voor u en uw kind. En niet alleen omdat er plaats is.