Pedagogische aanpak

Pedagogisch doel

Ons pedagogisch doel is dat kinderen zich (kunnen) ontwikkelen tot evenwichtige personen, die hun eigen talenten en vaardigheden onderkennen en benutten. Om de wereld en zichzelf te ontdekken bieden wij bij onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang een veilige omgeving om te spelen en zich te ontwikkelen.
Ons pedagogisch beleid vormt de basis van ons handelen. In ons pedagogisch beleid gaan wij uit van de vier opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven. Deze opvoedingsdoelen zijn emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het eigen maken van normen en waarden. Ieder opvoedingsdoel wordt beschreven aan de hand van vijf vormen van pedagogische inzet, namelijk de beroepskracht-kind interactie, de binnen & buiten ruimten, de groep en activiteiten en spelmateriaal.

Een uitgebreide versie van ons pedagogisch beleid is op aanvraag beschikbaar. Het pedagogisch beleid is voor onze pedagogisch medewerkers vertaald naar het pedagogisch werkplan, dat ze in de dagelijkse praktijk hanteren. Deze documenten zijn voor onze medewerkers op iedere groep beschikbaar in het Rollebol kwaliteitssysteem op ons Rollebol Kwaliteit Systeem (RKS).

Bij Rollebol kindercentra krijgen de kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om hen heen te ontdekken. De pedagogisch medewerkers begeleiden elk kind op het eigen ontwikkelingsniveau en geven elk kind individuele en groepsgerichte aandacht. Tijdens de begeleiding wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de lichamelijke (motorische) ontwikkeling, de verstandelijke (cognitieve) en creatieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de identiteit en zelfredzaamheid en de taal- en spraakontwikkeling.

Zo gaan opvoeden en het begeleiden van de ontwikkeling van kinderen steeds hand in hand en wordt de weg bewandeld die leidt naar het pedagogisch doel.
Het begeleiden van kinderen naar zelfstandigheid kunnen we op veel verschillende manieren doen. Kinderen kunnen vaak veel meer dan wij – volwassenen – denken. Kinderen ontlenen heel veel plezier aan het zelf doen; ze oogsten er bewondering mee en het geeft ze zelfvertrouwen als iets lukt!

Door het bieden van hoogwaardige, kwalitatief goede kinderopvang geeft Rollebol kindercentra ouders/verzorgers de gelegenheid om hun kinderen op verantwoorde wijze te laten opvangen, zodat de ouders/verzorgers zelf de ruimte hebben om werk (maatschappelijke ontwikkeling en carrièrepad) te combineren met het hebben van kinderen.

Pedagogisch medewerkers

De kwaliteit van onze dienstverlening en de aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van onze pedagogisch medewerkers.
Opvang is niet alleen verzorging en verantwoorde voeding; een deskundige en professionele groepsleiding met pedagogische scholing is onontbeerlijk. Wij werken altijd met gediplomeerde medewerkers. 

Om onze kwaliteit te waarborgen, besteedt Rollebol kindercentra veel zorg en aandacht aan haar medewerkers. Onze medewerkers zijn het hart van onze organisatie. In ons personeelsbeleid is de zorg en aandacht van de directie voor het personeel opgetekend.
Naast zorgvuldige selectie op basis van het door Rollebol kindercentra opgestelde aannamebeleid en de CAO Kinderopvang, dragen wij zorg voor structureel goede werkomstandigheden.

 

Onze pedagogisch medewerkers staan achter onze formule. Verlengde en flexibele opvang vraagt tenslotte ook flexibele medewerkers.

Alle professionals voldoen aan de gestelde kwalificatie-eisen conform de cao Kinderopvang. In het personeelsdossier zijn diploma’s en certificaten geregistreerd, waardoor overzicht is dat medewerkers over de juiste kwalificaties beschikken. Daarnaast stellen wij eisen aan het taalniveau van de pedagogisch medewerker.

Bij de inschakeling van oproepkrachten of stagiaires zorgt Rollebol kindercentra ervoor dat zodanig wordt geroosterd dat zij er op de groep nooit alleen voor komen te staan. Er is altijd een bekende, gediplomeerde pedagogisch medewerker aanwezig. Een zieke pedagogisch medewerker wordt onmiddellijk vervangen.

Taalontwikkeling

Sinds geruime tijd is BoekStart in de Kinderopvang onderdeel van het brede aanbod van Rollebol Kindercentra. BoekStart in de Kinderopvang is een landelijk programma, ontwikkeld door Stichting Lezen om het enthousiasme voor boekjes en voorlezen vanaf de babytijd te stimuleren en daarmee de taalontwikkeling. Voor een goede taalontwikkeling is praten met uw kind namelijk al belangrijk vanaf de geboorte. En voorlezen is een prachtig middel om dit te stimuleren! In samenwerking met een leesconsulent van Bibliotheek Kennemerwaard is op alle groepen van Rollebol een voorleesklimaat gecreëerd, onder andere door middel van een uitgebreide en passende boekencollectie en zichtbaarheid van boeken op de groep. https://www.boekstartpro.nl/home/kinderopvang.html https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/jeugd-en-jongeren/0-6-jaar

De verzorging van uw kind

Bij Rollebol kindercentra zorgen wij voor onder andere luiers, babyvoeding, lunch en tussendoortjes. De kosten zijn opgenomen in het tarief, dat wij als vergoeding vragen. Dit voorkomt dat u zelf luiers of eten mee moet nemen naar het kindercentrum. Indien u speciale wensen heeft met betrekking tot de voeding is het aan te raden contact op te nemen met de coördinator van de groep of met de locatiemanager. Sommige kinderen hebben een speciaal dieet nodig. Wij dragen er dan zorg voor dat uw kind de juiste voeding krijgt. Onze kindercentra voorzien echter alleen in standaard producten. Speciale of afwijkende voeding (b.v. soja, dieetvoeding) valt buiten het tarief en dient de ouder/verzorger zelf mee te nemen. Standaardvoeding zoals Friso, rijstebloempap en Bambix wordt op de babygroep gegeven. De dreumesen, peuters en drie-plussers krijgen onder meer fruit, volkoren koekjes, diksap, volkoren brood, melk, vla en yoghurt.

Ook is het mogelijk dat u afgekolfde moedermelk meegeeft voor het kind. Werkt u dicht bij het kinderdagverblijf dan is het prima als u zelf borstvoeding komt geven.

Op de Buitenschoolse opvang eten de kinderen na schooltijd gezamenlijk vers fruit en krijgen ze drinken. Ook worden er crackers, maiswafels of ontbijtkoek aangeboden. In schoolvakanties krijgen de kinderen tevens een broodmaaltijd.

Wij vragen u bij plaatsing van uw kind een intakeformulier in te vullen, waarop u kunt aangeven wat uw kind nodig heeft naast of als vervanging van de standaard producten.

Bij alle kindercentra van Rollebol bieden wij de kinderen de mogelijkheid een warme maaltijd te gebruiken. Dit is een groot succes.
Passend binnen het voedingsbeleid is er gekozen om de maaltijden af te nemen bij de organisatie Madaga. De verse maaltijden die zij leveren worden gemaakt conform de richtlijnen gezonde voeding van het Voedingscentrum. In de keuken van Madaga wordt altijd gewerkt met producten van het seizoen. Dit betekent dat er van menu gewisseld wordt. De maaltijden variëren van aardappelen, groente en vlees tot pastagerechten. Er kan gekozen worden uit vis, rundvlees of kip, er wordt geen varkensvlees gebruikt in het menu. Alle maaltijden worden vers bereid en 2 maal per week bij ons afgeleverd.