Plaatsing

Plaatsing bij Rollebol kindercentra

Twee tot drie weken voor de startdatum worden ouder(s) en kind schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek. In de uitnodiging vindt u onder andere de exacte startdatum, de groep waarin het kind geplaatst wordt en de namen van de pedagogisch medewerkers. Verder wordt de ouders verzocht een intakeformulier in te vullen. Op dit formulier kunt u bijzonderheden over het kind aangeven. Tevens kunt u aangeven hoe en waar u te bereiken bent tijdens de opvang van uw kind. Tijdens het intakegesprek wordt het vragenformulier besproken.

Voorrangsregeling

In principe geldt bij het toewijzen van plaatsen het moment van aanmelding als enig criterium voor plaatsing. Voorrang bij plaatsing wordt verleend aan kinderen van wie bekend is dat ze een broertje of zusje hebben die al bij Rollebol kindercentra is geplaatst of wanneer u een reeds opvang afneemt en een wijziging in opvangdagen aanvraagt. Tevens houden wij rekening met gezinnen waarvan een kind onderwijs volgt bij basisschool waarmee wij een IKC vormen. 

 

Vragen?

U kunt ons kindercentrum telefonisch bereiken via de centrale administratie op: 072 – 566 90 28 of mail ons naar: info@rollebol.nl

Check op plek

Is er plaats voor mijn kind?

Na inschrijving geven wij u direct uitsluitsel op welke dagen en tijden opvang voor uw kind mogelijk is. U kunt uw voorkeur aangeven voor een bepaalde vestiging in uw woonwijk. Verder is de contractvorm van belang. Het kan gaan om vaste dagdelen, in te roosteren dagdelen of flexibele opvang.

Bij inschrijving met reservering houden wij de plaats voor uw kind vast. De plaatsing van uw kind is gegarandeerd, nadat u een schriftelijke bevestiging van ons heeft ontvangen.