Kindercentrum Rollebol

Over kindercentrum Rollebol

Kindercentrum Rollebol met dagopvang, peuteropvang en BSO ligt langs het Molentochtpad aan het park De Groene Voet in Alkmaar Noord. Een kindveilige omgeving midden in het groen. Rondom het gebouw van dit kindercentrum bevindt zich een prachtige afgeschermde buitenruimte. Deze is ingericht met diverse speeltoestellen afgestemd op de leeftijd van het kind en voor de baby’s is er een aparte speelplek, waar zij ongestoord kunnen spelen. Alle groepen kijken uit op de tuin en hebben daar ook toegang toe middels openslaande deuren.

Kindercentrum Rollebol biedt

Wat maakt kindercentrum Rollebol zo uniek?

De dagopvang 0-4 jarigen heeft een horizontale groepsindeling en bestaat uit vier groepen; een babygroep, een dreumesgroep, een peutergroep en een drie-plusgroep.
De peuteropvang is kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar tijdens schooltijden. In een groep van maximaal 16 kinderen bieden wij peuters een veilige speelplek en stimuleren wij de ontwikkeling van uw kind middels een VVE programma. Rollebol verzorgt op deze locatie ook buitenschoolse opvang. We hebben bij de buitenschoolse opvang gekozen voor een verticale indeling van de groepen. Op elke groep zitten kinderen van 4 t/m 12 jaar. BSO Rollebol bestaat uit twee verticale groepen met veel speelhoeken en thema’s.

Kinderdagverblijf Rollebol heeft 4 horizontale groepen voor baby’s, dreumesen, peuters en drie-plussers, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Babygroep
De babygroep bestaat uit maximaal 12 kinderen per dag en er zijn vier pedagogisch medewerksters op de groep aanwezig. Er is altijd een vaste, voor het kind bekende groepsleidster aanwezig. Zo kan er een goede vertrouwensband met het kind opgebouwd en onderhouden worden.
De baby’s hebben hun eigen dagritme wat betreft slapen en eten. Tijdens het intakegesprek wordt het ritme van het kind met de ouders/verzorgers besproken, zodat de leidsters zoveel mogelijk hetzelfde schema als thuis aan kunnen houden. Wanneer de baby kan deelnemen aan een vast ritme wordt er met deze groep kinderen op gezette tijden gegeten, gedronken en geslapen. Als de kinderen een leeftijd van 12 maanden bereikt hebben, stromen ze door naar de dreumesgroep.

Dreumesgroep
Op de dreumesgroep zijn maximaal 15 kinderen per dag aanwezig. Er zijn dan drie pedagogisch medewerksters op de groep aanwezig. Op de dreumesgroep wordt een vast dagritme gehanteerd; de tijden waarop gegeten, gedronken en geslapen wordt zijn elke dag nagenoeg gelijk. Dit geeft de kinderen houvast en voorspelbaarheid in wat er gebeuren gaat.
Naast het vaste dagritme worden activiteiten aangeboden in de vorm van spel, zang, dans of een Uk & Puk knutselactiviteit. Op deze manier maken zij kennis met de vestiging brede thema’s van Uk & Puk. De pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd om de activiteiten te geven. De kinderen zijn vrij om hieraan deel te nemen. Ze kunnen er ook voor kiezen om zelf of met andere kinderen te spelen. De pedagogisch medewerk(st)ers hebben oog voor de ontwikkeling en de doorgaande leerlijn van de kinderen. Getracht wordt de kinderen te stimuleren om deel te nemen aan groepsactiviteiten.
De dreumesgroep en peutergroep zijn met elkaar verbonden door een verschuifbare wand. Dit geeft de mogelijkheid om de kinderen ook samen in één groepsruimte te laten spelen. Ook de buitenspeelruimte met grote zandbak en veel speeltoestellen wordt gemeenschappelijk gebruikt. Voordeel voor de kinderen is dat ze meer mogelijkheden hebben om te spelen en dat ze sneller vertrouwd raken met alle kinderen en pedagogisch medewerkers van het dagverblijf.
Als de kinderen een leeftijd van 24 maanden bereikt hebben, stromen ze door naar de peutergroep.

Peutergroep
De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Op deze groep zijn twee pedagogisch medewerksters aanwezig. De kinderen blijven in deze groep tot ze 3 jaar zijn. Ook op de peutergroep wordt een dagritme gehanteerd, waarop op vaste tijden gegeten, gedronken en geslapen wordt. Op de peutergroep begint ook de zindelijkheidstraining. Wanneer ouders aangeven zelf thuis te zijn begonnen met trainen, zullen onze medewerkers hier ook mee aan de gang gaan. De peutergroep beschikt over vier minitoiletjes waarop geoefend kan worden.
Op de peutergroep wordt het Uk & Puk programma gegeven door gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Zij doen dit ook om de brede ontwikkeling van de kinderen in een doorgaande lijn te ontwikkelen. Als de kinderen een leeftijd van 3 jaar bereikt hebben, stromen zij door naar de drie-plus groep.

Drie-plus groep
Op de drie-plus groep zijn maximaal 16 kinderen per dag aanwezig en staan twee pedagogisch medewerksters. De drie-plus kinderen verblijven aan de andere kant van het gebouw, dicht bij de BSO zodat ze alvast kunnen wennen aan de gang naar school. Op de groep is voldoende speelgoed en ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Deze groep heeft regelmatig bezoekjes aan basisschool ’t Baeken, om de gang van zaken op school alvast te proeven. Zij doen ochtenden mee aan de activiteiten van de school. Enerzijds ontdekt het kind zichzelf en de wereld om zich heen door vrij te spelen met allerlei materialen en met andere kinderen. Anderzijds proberen de pedagogisch medewerkers de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door het regelmatig aanbieden van geschikte activiteiten en materialen. Onze pedagogisch medewerkers op de drie-plus groep gebruiken het voorschoolse educatie programma Uk & Puk, net als de voorgaande groepen. In deze groep wordt er meer ingegaan op de weg naar school en zullen de activiteiten aangepast worden op de leeftijd van deze kinderen. Dit is een speels totaal programma. Met Uk & Puk kunnen peuters vaardigheden bijgebracht worden die een goede start op de basisschool mogelijk maken. Waaronder, de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikkeling, leren omgaan met anderen, zelfstandigheid, ontuikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid. De ontwikkeling die het kind doormaakt zal met de ouders besproken worden en in overleg met hen ook met de toekomstige basisschool. Zo houden wij de doorgaande leerlijn van de kinderen in tact.

Peuteropvang
Op de peuteropvang zijn maximaal 16 kinderen per dag aanwezig en staan twee pedagogisch medewerkers. De peuters hebben een vast dagprogramma, steeds aan de hand van een thema. We zorgen met een VVE programma dat uw kind optimaal wordt voorbereid op de gang naar school.

Buitenschoolse opvang
Op de buitenschoolse opvang bieden wij voorschoolse en naschoolse opvang in 2 groepen van maximaal 20 kinderen. Op de BSO worden na het tafelmoment activiteiten aangeboden. Om deze activiteiten zo uitdagend mogelijk te maken  bieden wij themagerichte activiteiten aan in de leeftijdscategorieën 4+, 6+ en 8+. Wij willen kinderen met een uitdagend dagprogramma, persoonlijke aandacht en variatie in activiteiten de kans geven om te groeien.

Roulerend komen de volgende hoofd thema’s  in een vier wekelijkse cyclus aan bod:

 • Kunst & creatief
 • Natuur & techniek
 • Muziek-dans & theater
 • Sport & spel

 

Met de verschillende thema’s willen wij de brede ontwikkeling van het kind stimuleren. Sport en spel is een dagelijks terugkerend thema, omdat wij bewegen een belangrijk aspect vinden binnen de ontwikkeling van het kind. Daarom zal dit onderdeel dagelijks deel uitmaken van het programma op de BSO. Het vijfde thema “Educatie & huiswerkbegeleiding” kan op aanvraag van ouders in worden gezet.

Extra dienstverlening
Kindercentrum Rollebol beschikt over een aparte grote keuken. Kinderen kunnen een verse warme maaltijd gebruiken. Kinderen van de buitenschoolse opvang die gebruikmaken van de vervroegde opvang kunnen bij ons ontbijten.

Aanmelden & Informatie
Wilt u zich aanmelden voor kindercentrum Rollebol? Gebruik dan het inschrijfformulier of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 – 566 90 28. Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden.

Soort opvang

Kindercentrum Rollebol biedt dagopvang voor 0-4 jarigen, peuteropvang vanaf 2 jaar en buitenschoolse opvang vanaf 4 jaar.

Afgestemd op onze dienstverlening zijn bij Rollebol kindercentra drie contractvormen mogelijk, te weten:

 • Contract op basis van vaste dagdelen
 • Contract op basis van in te roosteren dagdelen (opgave maand van te voren)*
 • Contract voor flexibele opvang*

Bij de eerste twee contractvormen gaat het om reguliere en verlengde dagdelen. Voor ouders/verzorgers die op zoek zijn naar regelmatige opvang komt de vorm op basis van vaste dagdelen het meest in aanmerking. Ouders met wisselende diensten kunnen kiezen voor in te roosteren dagdelen, waarbij het rooster een maand van te voren wordt vastgesteld. Dit gaat meestal aan de hand van het werkrooster van de ouder(s). Bij flexibele opvang is er een maximale keuzevrijheid hoe het aantal uren opvang wordt ingedeeld.

Reguliere opvang 0-4 jarigen

 • Reguliere hele dagopvang 0-4 jarigen van 07.30 – 18.30 uur
 • Reguliere ochtend opvang 0-4 jarigen van 07.00 – 13.00 uur*
 • Reguliere middag opvang 0-4 jarigen van 13.00 – 19.00 uur*

Verlengde opvang 0-4 jarigen

 • Vervroegde ochtendopvang vanaf 07.00 uur
 • Verlengde middagopvang tot 19.00 uur
 • Warme maaltijd (vanaf 17.00 uur)

Reguliere opvang BSO

 • VSO Voorschoolse opvang van 07.30 – 09.00 uur
 • NSO naschoolse opvang tot 18.30 uur
 • Vakantieopvang
 • Lesroostervrije dagen basisschool

Verlengde opvang BSO

 • Vervroegde ochtendopvang vanaf 07.00 uur
 • Verlengde middagopvang tot 19.00 uur
 • Warme maaltijd (vanaf 17.00 uur)

Flexibele opvang dagopvang en buitenschoolse opvang*

 • Wisselende dagen per week
 • Verschillend aantal uren per week
 • Geen vaste breng- en haaltijden
 • Laatste moment bijstellingen mogelijk

*Beperkt beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden bij de Centrale Administratie.

Flexibele opvang bij Rollebol betekent, dat de ouder/verzorger zelf de mogelijkheid krijgt om de opvang te variëren voor wat betreft het aantal uren en de dag van de week waarop het kind wordt gebracht. Ook kan de ouder/verzorger het tijdstip van halen en brengen van het kind naar eigen behoefte vastleggen. Tevens kan de opvang per week of per aantal weken worden gevarieerd.

Ouders met een contract op basis van flexibele opvang kunnen natuurlijk ook gewoon gebruik maken van de reguliere- en verlengde dagdelen bij Rollebol. Het gebruik van de opvang kan echter variëren. Enige beperking is natuurlijk, dat wij samen met u wel in de gaten houden wat pedagogisch verantwoord is.

Wij zijn 12 uur per dag open en daarbinnen heeft u bij ons maximale flexibiliteit.
Opvang op maat!

Uw kind aanmelden bij Rollebol?

Vul dan het inschrijfformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan. Vragen? Wij helpen u graag!

Kindercentrum Rollebol
Faktorij 123
1825 HC Alkmaar
072 – 561 20 88

LRK nummer 209158098