Aanmeldformulier ”Rollebol Kinderkapsalon”

Middels dit formulier kunt u uw kind aanmelden voor gebruik van Rollebol Kinderkapsalon. Het gebruik maken hiervan kan op incidentele of structurele basis. De planning van Rollebol Kinderkapsalon vindt u hier en ligt ter inzage op de vestiging. Voor aanmelden van meerdere kinderen verzoeken wij u vriendelijk per kind het formulier in te vullen.
  • :
    U kunt gewenste tijd aangeven. De definitieve tijd verneemt u na afwikkeling van uw aanmelding. (... : ... uur)
  • Vink aan wanneer u geen robot bent.
  • Aanvullende info:
    • U ontvangt altijd een bevestiging van uw aanmelding via de Centrale Administratie.
    • U kunt alleen aanmelden conform de planning van Rollebol Kinderkapsalon.
    • Kunt u er voor zorgdragen dat uw kind met “gewassen haar” (zonder gel) naar het kindercentrum gaat op de knipdag?
    • Op de service van Rollebol Kinderkapsalon zijn de Algemene Voorwaarden van Rob Mens Kappers van toepassing.
    • De kosten per keer voor de Rollebol Kinderkapsalon zijn per kind € 15,50. incl. BTW.
    • Bij aanmelding voor de Rollebol kinderkapsalon gaat u akkoord met betaling via uw maandelijkse factuur kinderopvang.
    • Kosten worden alleen in rekening gebracht als uw kind gebruik heeft gemaakt van de service.
    • Opzeggen van de service op structurele basis is op elk moment mogelijk.
    • Gelieve uiterlijk twee uur van te voren afmelden bij knippen met begeleiding.
Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding