Kwaliteitscertificaat HKZ/ISO 9001HKZ ISO 9001

HKZ is een kwaliteitsinstituut dat kwaliteitsnormen opstelt voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Dat doen zij samen met een groot aantal deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders die hun input leveren.

Stichting HKZ stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de consument. Centraal daarin staat het HKZ Keurmerk. Het HKZ Keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg.

“Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.” (Bron: www.hkz.nl)

Met gepaste trots vermelden we, dat Kinderdagverblijf Rollebol en BSO Rollebol al op 30 juni 2004 het HKZ/ISO 9001-certificaat hebben behaald. Dit certificaat is aan Rollebol toegekend door het Keurmerkinstituut. Het certificaat is van toepassing voor alle vestigingen van Rollebol kindercentra, dagverblijven, buitenschoolse opvang en Peuteropvang met Voorschool (met uitzondering van de onlangs geopende vestiging Stoombol en Knikkebol dependance Regenboog Tochtwaard. Deze nieuwe locaties worden bij de eerstvolgende audit meegenomen in het certificeringsproces).

Bekijk het certificaat van Rollebol kindercentra BV in PDF formaat.

Het certificaat en de bijlage:

2019-certificaat-keurmerkinstituut-rollebol-kindercentra

2019-bijlage-vestigingen-certificaat-rolebol-kindercentra

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding