Welkom bij BSO Bolschip

Buitenschoolse opvang voor 4-12 jarigen in Alkmaar Noord

 

vestiging-bso-bolschip

BSO Bolschip is gevestigd in rk basisschool ’t Baeken 2 aan de Lombardijeweg in Alkmaar. Deze compacte en gezellige buitenschoolse opvang heeft accommodatie in de school voor 20 kinderen. De groep wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers.

BSO Bolschip is gevestigd in IKC Baeken-Rollebol, waarmee goede afstemming over uw kind is. Hiermee wordt opvang en onderwijs onder één dak geboden. De kinderen zijn de hele dag op één vertrouwde plek. Ze zien dezelfde gezichten, waardoor ze zich er sneller thuis voelen. Er is een intensieve samenwerking tussen school en kinderopvang. En dat komt de ontwikkeling van het kind weer ten goede.
Er is veel interactie met BSO Bolleboos en BSO Kinderbolwerk.

Bolschip biedt:

*Opvang voor 4 – 13 jaar
*Open van 07.00 – 19.00uur
*Opvang en onderwijs onder één dak
*Voor en naschoolse opvang
*Uitdagend aanbod door thema-BSO
*Uitsluitend gediplomeerde medewerkers
*HKZ gecertificeerd

De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers naar school gebracht en van school gehaald, lopend of met onze eigen auto’s. Op de BSO wordt eerst gezamenlijk wat gedronken en gegeten en de kinderen kunnen vertellen wat ze op school gedaan of beleefd hebben. Dagelijks worden er door de pedagogisch medewerk(st)ers één of meerdere activiteiten aangeboden, maar lekker vrij spelen of met een boek op de bank mag ook. Ook worden activiteiten aangeboden in samenwerking met de school.
In de schoolvakanties worden er regelmatig uitstapjes gemaakt of activiteiten gepland buiten de accommodatie.
Voor de kinderen beschikt BSO Bolschip over een op de leeftijd van de kinderen passend ingericht buitenspeelruimte. Aan de voorzijde van BSO is een speelplein, daarnaast wordt gebruik gemaakt van de gymzaal voor leuke activiteiten binnen.
BSO Bolschip biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van basisschool ’t Baeken en Liereland, maar ook kinderen van andere scholen in Alkmaar noord kunnen gebruik maken van deze leuke BSO.

Soorten opvang

BSO is buitenschoolse opvang is geopend van 07.00 uur tot 19.00en bestaat uit  voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (NSO). U bent vrij om zelf combinaties van VSO en NSO samen te stellen per dag. Ook kunt u kiezen voor vakantieopvang en/of opvang op lesroostervrije dagen.

Locatie:

BSO Bolschip
Lombardijeweg 50,
1827 CC ALKMAAR
t:  072 7600062
e: info@bolschip.nl
i:  www.bolschip.nl

Thema BSO

Op de BSO worden na het tafelmoment activiteiten aangeboden. Om deze activiteiten zo uitdagend mogelijk te maken bieden wij themagerichte activiteiten aan in de leeftijdscategorieën 4+, 6+ en 8+. Wij willen kinderen met een uitdagend dagprogramma, persoonlijke aandacht en variatie in activiteiten de kans geven om te groeien. Roulerend komen de hoofd thema’s in een vier wekelijkse cyclus aan bod. Met de verschillende thema’s willen wij de brede ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Sport en spel is een dagelijks terugkerend thema, omdat wij bewegen een belangrijk aspect vinden binnen de ontwikkeling van een kind. Daarom zal dit onderdeel dagelijks deel uitmaken van het programma op de BSO.  

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding