Welkom bij BSO Bolschip

Buitenschoolse opvang voor 4-12 jarigen in Alkmaar Noord

vestiging-bso-bolschip

BSO Bolschip is actief in rkbs ’t Baeken 2 aan de Lombardijeweg 50 in Alkmaar.

Deze compacte en gezellige buitenschoolse opvang heeft accommodatie in de school voor 20 kindplaatsen.

Er is veel interactie met BSO Bolleboos.

BSO Bolschip biedt:

 • Buitenschoolse opvang van 4-12 jaar;
 • Verlengde, reguliere en flexibele opvang
 • Voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang;
 • Vakantieopvang en opvang op lesroostervrije dagen;
 • Openingstijden van 07.00-19.00 uur;
 • De optie voor een warme maaltijd;
 • Huisvesting van voorzieningen onder 1 dak met multifunctioneel gebruik ruimten.
 • Liefdevolle begeleiding door gekwalificeerde pedagogisch medewerksters
 • Opvang All-Inclusive (alles van A-merken)
 • De optie voor een warme maaltijd
 • Hoogwaardige faciliteiten in een verzorgde accommodatie
 • Intensieve samenwerking met de basisschool
 • Rollebol kindercentra is HKZ/ISO 9001 gecertificeerd

Opvang 4-12 jarigen

 • BSO Bolschip is compact en heeft een gezellige groep van maximaal 20 kinderen voor kinderen van 4-12 jaar;
 • Er wordt gewerkt met telkens wisselende thema’s;
 • Ook in de vakanties en tijdens lesroostervrije dagen is er opvang voor uw kind;
 • In de schoolvakanties worden er regelmatig uitstapjes gemaakt of activiteiten gepland buiten de accommodatie;
 • Op de groepen staan vaste pedagogisch medewerkers;
 • Er is een grote buitenspeelruimte, waar de kinderen heerlijk kunnen ravotten;
 • In samenwerking met rkbs ’t Baeken vormen wij een IKC;
 • Optimale ontwikkelingskansen;
 • Een aansluitend en gevarieerd programma gedurende de dag; sport, spel, ontspanning en cultuur voor de kinderen gekenmerkt door rust en regelmaat.

Locatie:

Bolschip BSO
Lombardijeweg 50,
1827 CC ALKMAAR
t:  072 7600062
e: info@bolschip.nl
i:  www.bolschip.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding