Buitenschoolse opvang in Alkmaar Noord: wijk De Mare, Daalmeer en Vroonermeer

 

logo_rollebol_bso_paars-gr

 

BSO Rollebol bevindt zich op een unieke locatie in Alkmaar Noord op loopafstand van “de groene voet” en speeltuin ‘t Span. De BSO is onderdeel van kindercentrum Rollebol, een prachtige accommodatie naast basisschool ‘t Baeken. De BSO heeft diverse speelhoeken, zoals een poppenhoek, bouwhoek, 8+ ruimte etc. De kinderen hebben hier veel uitdagend speelmateriaal en er heerst een gezellige sfeer. BSO Rollebol bestaat uit 2 gezellige groepen die uit maximaal 22 kinderen bestaan. Elke groep wordt begeleid door twee pedagogisch medewerk(st)ers.
BSO Rollebol vormt samen met rkbs ’t Baeken, dagopvang en de peuteropvang IKC ’t Baeken-Rollebol. Hiermee biedt het IKC opvang en onderwijs onder één dak. De kinderen zijn de hele dag op één vertrouwde plek. Ze zien dezelfde gezichten, waardoor ze zich er sneller thuis voelen. Er is een intensieve samenwerking tussen school en kinderopvang. En dat komt de ontwikkeling van het kind weer ten goede.

Rollebol biedt:

*Opvang voor 0 – 13 jaar
*Open van 07.00 – 19.00uur
*Opvang en onderwijs onder één dak
*Voor en naschoolse opvang
*Vakantieopvang en opvang op lesroostervrije dagen
*Uitdagend aanbod door thema-BSO
*Uitsluitend gediplomeerde medewerkers
*HKZ gecertificeerd

Wat maakt BSO Rollebol zo uniek?

De BSO bestaat uit twee verticale groepen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Elke groep heeft zijn eigen groepsruimte.
De kinderen worden door medewerkers van Rollebol lopend of met een van onze eigen auto’s van school gehaald en naar de BSO gereden. Op de BSO wordt eerst gezamenlijk wat gedronken en gegeten op de groep. De BSO is een aanvulling op thuis en de school en daarom vinden wij het belangrijk dat de ontspanning van kinderen voorop staat. Door de pedagogisch medewerk(st)ers worden tal van activiteiten aangeboden, maar de kinderen zijn vrij om te kiezen of ze er aan deel willen nemen. Regelmatig wordt er gewerkt met een open-deurenbeleid, wat betekent dat kinderen zelf mogen kiezen met wie en in welke ruimte ze gaan spelen. Tijdens de schoolvakanties worden er activiteiten aangeboden rond een bepaald thema. Er worden ook uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld een kinderboerderij, speeltuin, klimduin of het strand.
De buitenruimte van BSO Rollebol is ruim en uitdagend opgezet, er wordt gebruik gemaakt van het schoolplein. Er zijn speeltoestellen en er is voldoende ruimte voor de eigen verbeeldingskracht van kinderen om bijvoorbeeld hutten te bouwen of gewoon een potje te voetballen.

Thema BSO

Op de BSO worden na het tafelmoment activiteiten aangeboden. Om deze activiteiten zo uitdagend mogelijk te maken bieden wij themagerichte activiteiten aan in de leeftijdscategorieën 4+, 6+ en 8+. Wij willen kinderen met een uitdagend dagprogramma, persoonlijke aandacht en variatie in activiteiten de kans geven om te groeien. Roulerend komen de hoofd thema’s in een vier wekelijkse cyclus aan bod.Met de verschillende thema’s willen wij de brede ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Sport en spel is een dagelijks terugkerend thema, omdat wij bewegen een belangrijk aspect vinden binnen de ontwikkeling van een kind. Daarom zal dit onderdeel dagelijks deel uitmaken van het programma op de BSO.

Soorten opvang

BSO is buitenschoolse opvang en bestaat uit VSO voorschoolse opvang en NSO naschoolse opvang. U bent vrij om zelf combinaties van VSO en NSO samen te stellen per dag. Ook kunt u kiezen voor vakantieopvang en/of opvang op lesroostervrije dagen.

Locatie:

Kindercentrum Rollebol
Faktorij 129,
1825 HC ALKMAAR

t:  072 5612088
e: info@bso-rollebol.nl
i:  www.bso-rollebol.nl

IKC

Kinderdagverblijf Rollebol en BSO Rollebol vormt samen met rkbs ’t Baeken een Integraal Kindcentrum (IKC). Al voor de start van Rollebol formuleerden schoolbestuur en kindercentrum een gezamenlijke pedagogische visie (Eduzorgconcept). Een inhoudelijke en praktische samenwerking is ontstaan. Voor kinderen van de basisschool en kinderen die deelnemen aan de buitenschoolse opvang worden gezamenlijk naschoolse activiteiten georganiseerd. Omdat het kinderdagverblijf naast basisschool ‘t Baeken is gelokaliseerd zijn er een aantal voordelen voor u als ouder te onderkennen. De kinderen, maar ook de ouders zijn gebaat bij een integraal pakket met voorzieningen gericht op “onderwijs en zorg”. De school verzorgt van oudsher het onderwijs. Met de introductie van een kinderdagverblijf naast de school komen er additionele voorzieningen, die de functie onderwijs kunnen versterken. Een combinatie van onderwijs en opvang vormt met een integraal dienstenpakket een betere ondersteuning en bevordert de brede ontwikkeling van kinderen. Voor u ontstaan voordelen om de kinderen bij kinderdagverblijf Rollebol onder te brengen en/of bij ’t Baeken te plaatsen.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding