Welkom bij BSO Holderdebolder

Buitenschoolse opvang bij rkbs De Kring in het centrum van Alkmaar

Buitenschoolse opvang (BSO) Holderdebolder is gevestigd in het centrum van Alkmaar aan de Koornlaan 23, in een monumentaal pand waar ook rk basisschool De Kring gevestigd is. Een prachtig oud gebouw met de sfeer van vroeger. Het pand is volledig gerenoveerd en geschikt gemaakt voor kinderopvang. De kinderen hebben hier veel uitdagend speelmateriaal en er heerst een gezellige sfeer. BSO Holderdebolder bestaat uit 5 gezellige groepen die uit maximaal 22 kinderen bestaan. Elke groep wordt begeleid door twee pedagogisch medewerk(st)ers.

BSO Holderdebolder biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van basisschool de Kring, maar ook kinderen van andere scholen in Alkmaar centrum kunnen gebruik maken van deze leuke BSO.

Holderbolder biedt:

*Opvang voor 2 – 13 jaar
*Open van 07.00 – 19.00uur
*Opvang en onderwijs onder één dak
*Voor en naschoolse opvang
*Vakantieopvang en opvang op lesroostervrije dagen
*Uitdagend aanbod door thema-BSO
*Uitsluitend gediplomeerde medewerkers
*HKZ gecertificeerd

Wat maakt Holderdebolder uniek?

BSO Holderdebolder is gevestigd in basisschool de Kring, waarmee goede afstemming over uw kind is. Hiermee wordt opvang en onderwijs onder één dak geboden. De kinderen zijn de hele dag op één vertrouwde plek. Ze zien dezelfde gezichten, waardoor ze zich er sneller thuis voelen. Er is een intensieve samenwerking tussen school en kinderopvang. En dat komt de ontwikkeling van het kind weer ten goede. Naast BSO wordt tevens peuteropvang aangeboden. Vraag hier gerust naar als u hier interesse in heeft.

De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers naar school gebracht en van school gehaald, lopend of met onze eigen auto’s. Op de BSO wordt eerst gezamenlijk wat gedronken en gegeten en de kinderen kunnen vertellen wat ze op school gedaan of beleefd hebben. Dagelijks worden er door de pedagogisch medewerk(st)ers één of meerdere activiteiten aangeboden, maar lekker vrij spelen of met een boek op de bank mag ook. Ook worden activiteiten aangeboden in samenwerking met de school. Er worden allerlei activiteiten aangeboden, zoals sport- en spel activiteiten en sociaal culturele activiteiten.

Voor de kinderen beschikt BSO Holderdebolder over een op de leeftijd van de kinderen passend ingericht buitenspeelruimte. Aan de voor- en achterzijde van BSO holderdebolder is een speelplein, daarnaast is er in de directe nabijheid nog een speelveld genaamd het Rozenpark. Deze is gelegen in de directe nabijheid van de BSO en voor kinderen onder begeleiding toegankelijk en veilig bereikbaar.

Soorten opvang

BSO is buitenschoolse opvang en bestaat uit VSO voorschoolse opvang en NSO naschoolse opvang. U bent vrij om zelf combinaties van VSO en NSO samen te stellen per dag. Ook kunt u kiezen voor vakantieopvang en/of opvang op lesroostervrije dagen.

Locatie:

BSO Holderdebolder 
Koornlaan 23,
1815 GE ALKMAAR
t:  072 5206543
e: info@holderdebolder.nl
i:  www.holderdebolder.nl

Thema BSO

Op de BSO worden na het tafelmoment activiteiten aangeboden. Om deze activiteiten zo uitdagend mogelijk te maken bieden wij themagerichte activiteiten aan in de leeftijdscategorieën 4+, 6+ en 8+. Wij willen kinderen met een uitdagend dagprogramma, persoonlijke aandacht en variatie in activiteiten de kans geven om te groeien. Roulerend komen de hoofd thema’s in een vier wekelijkse cyclus aan bod. Met de verschillende thema’s willen wij de brede ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Sport en spel is een dagelijks terugkerend thema, omdat wij bewegen een belangrijk aspect vinden binnen de ontwikkeling van een kind. Daarom zal dit onderdeel dagelijks deel uitmaken van het programma op de BSO.  

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding