Welkom bij BSO Knikkebol

Buitenschoolse opvang in de wijk Huiswaard

 

vestiging-kindercentrum-knikkebol

Kindercentrum Knikkebol in de Huiswaard is gevestigd aan de Drechterwaard 9 naast Obs Jules Verne. Op deze locatie wordt peuteropvang en buitenschoolse opvang geboden. Daarnaast zijn er twee dependance locaties van BSO Knikkebol; in pcbs Durv! Tochtwaard en RK basisschool Regenboog Tochtwaard.

Er zijn verdeeld over de hoofdvestiging en de twee dependances zes groepsruimten voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Kindercentrum Knikkebol is voornamelijk bedoeld voor kinderen van pcbs Durv!, rkbs Regenboog Tochtwaard en obs Jules Verne. Met deze scholen wordt een gezamenlijk programma met naschoolse activiteiten georganiseerd. Daarnaast biedt kindercentrum Knikkebol peuteropvang voor kinderen van 2 – 4 jaar.

Knikkebol biedt:

*Opvang voor 2 – 13 jaar
*Open van 07.00 – 19.00uur
*Opvang en onderwijs onder één dak
*Voor en naschoolse opvang
*Uitdagend aanbod door thema-BSO
*Uitsluitend gediplomeerde medewerkers
*HKZ gecertificeerd

Wat maakt kindercentrum Knikkebol uniek?

De kinderen worden naar school gebracht en van school gehaald. Op de eigen groep wordt eerst gezamenlijk wat gedronken en gegeten. Daarna kunnen ze kiezen uit tal van activiteiten. Dit varieert van knutselen, buiten spelen, muziek maken en gezelschapsspelletjes doen tot het maken van een mooie voorstelling. Verder kunnen de kinderen deelnemen aan een leuke sport- of spelactiviteit. Maar heerlijk op de bank een boekje lezen of muziek luisteren behoort ook tot de mogelijkheden.

De hoofdlocatie is vrij gelegen met een groot buitenspeelterrein. Deze BSO-groepen hebben we passend ingericht naar leeftijd. Bij BSO 1 staan creatieve activiteiten centraal, BSO 2 is volop spelmateriaal aanwezig met een huishoek, autohoek, e.d. Bij BSO 3 is een bovenbouwgroep gerealiseerd met speelmaterialen, tijdschriften en activiteiten die bij deze leeftijdscategorie aansluit. Door het “Opendeuren beleid” hebben de kinderen de flexibiliteit om op elke groep hun gang te kunnen gaan. Elke groep wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers.

BSO 4 bij Knikkebol dependance is gevestigd in pcbs Durv!. Een gezellige en compacte groep voor 20 kinderen, begeleidt door twee pedagogisch medewerkers. BSO 5 en 6 zijn gevestigd in rk basisschool Regenboog Tochtwaard en biedt opvang voor 33 kinderen onder begeleiding van drie pedagogisch medewerkers. Deze groepen bieden opvang en onderwijs onder één dak. De kinderen zijn de hele dag op één vertrouwde plek. Ze zien dezelfde gezichten, waardoor ze zich er sneller thuis voelen. Er is een intensieve samenwerking tussen school en kinderopvang. En dat komt de ontwikkeling van het kind weer ten goede.

De accommodatie is ruim van opzet. Onze pedagogisch medewerksters maken er ook op deze locatie een gezellige buitenschoolse opvang van met veel evenementen en festiviteiten.

Thema BSO

Op de BSO worden na het tafelmoment activiteiten aangeboden. Om deze activiteiten zo uitdagend mogelijk te maken bieden wij themagerichte activiteiten aan in de leeftijdscategorieën 4+, 6+ en 8+. Wij willen kinderen met een uitdagend dagprogramma, persoonlijke aandacht en variatie in activiteiten de kans geven om te groeien. Roulerend komen de hoofd thema’s in een vier wekelijkse cyclus aan bod. Met de verschillende thema’s willen wij de brede ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Sport en spel is een dagelijks terugkerend thema, omdat wij bewegen een belangrijk aspect vinden binnen de ontwikkeling van een kind. Daarom zal dit onderdeel dagelijks deel uitmaken van het programma op de BSO.

Soorten opvang

BSO is buitenschoolse opvang is geopend van 07.00 uur tot 19.00en bestaat uit  voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (NSO). U bent vrij om zelf combinaties van VSO en NSO samen te stellen per dag. Ook kunt u kiezen voor vakantieopvang en/of opvang op lesroostervrije dagen.

Kindercentrum Knikkebol biedt op deze locatie tevens peuteropvang met voorschool voor kinderen van 2 – 4 jaar.

Locatie:

BSO Knikkebol
Drechterwaard 9,
1824 EX ALKMAAR
t: 072 5644326
e: info@knikkebol.nl
i:  www.knikkebol.nl

Locatie:

BSO Knikkebol dependance pcbs Durv!
Tochtwaard 22,
1824 EZ ALKMAAR
t: 072-7600069
e: info@knikkebol.nl
i:  www.knikkebol.nl

Locatie:

BSO Knikkebol rkbs de Regenboog
Tochtwaard 14,
1824 EZ ALKMAAR
t: 072 5644326
e: info@knikkebol.nl
i:  www.knikkebol.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding