Opvang bij kindercentrum Skippybol

Wat maakt kindercentrum Skippybol zo uniek?

Skippybol streeft ernaar de kinderen een vertrouwde omgeving te bieden. Een vast team van pedagogisch medewerkers biedt de kinderen veiligheid en geborgenheid en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. Op vaste momenten in de dag zijn er activiteiten zoals knutselen, buiten spelen, drinken, fruit of brood eten, slapen, voorlezen en noem maar op. Regelmatig worden er thema’s aangeboden.

Dagopvang
Naast zorg bieden aan de kinderen, neemt het contact met de ouders een belangrijke plaats in. Op de babygroepen schrijven de pedagogisch medewerkers in een schriftje hoe de dag is verlopen. Bij de peutergroepen is in het dagverslag te zien wat de kinderen die dag gedaan en beleefd hebben. Uiteraard is er ook altijd ruimte voor persoonlijk contact. We vinden het belangrijk dat ouders hun kind met een goed gevoel bij de pedagogisch medewerkers achter kunnen laten. In de week voor de plaatsing kunnen er ‘wen’ momenten worden afgesproken als daar behoefte aan is.

Naast de dagelijkse contacten heeft u binnen het eerste half jaar een evaluatiegesprek met de pedagogisch medewerker, waarin aan de orde komt hoe het met uw kind gaat en of alles naar tevredenheid verloopt. Daarnaast is er minimaal een keer per jaar een gesprek dat mede op basis van de ingevulde observatielijsten wordt gevoerd.

Buitenschoolse opvang
Rollebol kindercentra biedt ook Buitenschoolse opvang in samenwerking met tal van basisscholen. De buitenschoolse opvang van Skippybol is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die een basisschool bezoeken in de gemeente Alkmaar en in het bijzonder Obs De Kennemerpoort. Skippybol biedt voor- en naschoolse opvang voor minimaal 1 tot 5 dagdelen per week. Opvang tijdens lesroostervrije dagen is opgenomen.

Extra dienstverlening
Bij kindercentrum Skippybol beschikt elke groep over een eigen keuken. Kinderen die gebruikmaken van de verlengde opvang kunnen een verse warme maaltijd nuttigen.

Breng- en haaltijden
Kinderdagverblijf Olke Bolke is maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 tot 19.00 uur.
Om de rust in de groep(en) zo min mogelijk te verstoren, verzoeken we de ouders zo veel als mogelijk de volgende breng- en haaltijden in acht te nemen:

  • ’s Morgens tussen 07.00 en 09.00 uur
  • ‘s Middags tussen 12.30 en 13.00 uur
  • ’s Middags tussen 16.30 en 19.00 uur

Aanmelden & Informatie
Wilt u zich aanmelden voor kindercentrum Skippybol? Vul dan het online inschrijfformulier in of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 5669028. Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding