Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang in het centrum van Alkmaar

Kindercentrum Stoombol is gevestigd in het centrum van de Spoorbuurt in hartje Alkmaar aan de Snaarmanslaan in het monumentale pand van Openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs Bello. Een prachtig oud gebouw met een knusse en warme sfeer. Op de dagopvang van kindercentrum Stoombol worden kinderen opgevangen in een verticale groep voor de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. Op de peuteropvang (POA) worden kinderen tijdens schooltijden, opgevangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Zoals u van ons gewend bent, werken wij met uitsluitend gediplomeerd personeel. Op onze groepen werken wij met het VVE programma Uk&Puk voor een goede aansluiting op de basisschool. 

Op de buitenschoolse opvang van BSO StoomBol worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in twee verticale groepen van tezamen maximaal 33 kinderen per dag. De groepen worden begeleid door enthousiaste en gedreven pedagogisch medewerkers. De thema BSO is een dagelijks terugkerende activiteit. Er wordt elke zes weken gewerkt met een thema met daarbij behorende activiteiten. De thema’s sport en spel, natuur en techniek, muziek en theater, kunst en creatief en huiswerkbegeleiding staan centraal. De kinderen worden elke dag weer uitgedaagd om nieuwe dingen te leren en themagericht te werken. Samen spelen en van elkaar leren staat hoog in het vaandel bij BSO StoomBol.

Kindercentrum Stoombol biedt:

 • Opvang van 0-13 jaar;
 • Open van 07.00 tot 19.00;
 • Optimale samenwerking met basisschool Bello;
 • Warme overdracht met de basisschool;
 • Voorschoolse-, tussenschoolse en naschoolse opvang;
 • Vervroegde en verlengde opvang;
 • Vakantie opvang en opvang bij lesroostervrije dagen;
 • Doorgaande ontwikkellijn tussen onze opvang en de basisschool.
 • In lijn met het Jenaplan onderwijs;
 • Huiselijke en knusse sfeer;
 • De groepen worden begeleidt door enthousiaste en gedreven pedagogisch medewerkers;
 • Er wordt gewerkt met de thema BSO, elke zes weken een nieuw thema met variërende activiteiten;
 • Sport en spel, muziek en theater, kunst en creatief, natuur en techniek en huiswerkbegeleiding zijn de thema’s waarmee gewerkt wordt bij de thema BSO;
 • Leuke en spannende activiteiten;
 • Workshops en activiteiten georganiseerd met samenwerkingspartners;
 • HKZ/ISO 9001 gecertificeerd.

Locatie:

Kindercentrum Stoombol
Snaarmanslaan 19
1815 SB ALKMAAR
t:  072 200 13 43
e: info@stoombol.nl
i:  www.stoombol.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding