Welkom bij kindercentrum Stoombol

Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang in het centrum van Alkmaar

Kindercentrum Stoombol is gevestigd in het centrum van de Spoorbuurt in hartje Alkmaar aan de Snaarmanslaan in het monumentale pand van Jenaplan kindcentrum Alkmaar.
Een prachtig karakteristiek gebouw met een knusse en warme sfeer waar ook basisschool Bello is gehuisvest.
Binnen Jenaplan kindcentrum Alkmaar vinden naast onderwijs en opvang, ook brede schoolactiviteiten plaats.

Op de dagopvang van kindercentrum Stoombol worden kinderen opgevangen in een verticale groep voor de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. In een huiselijke en warme sfeer kunnen kinderen zich in een veilige omgeving zich al spelend ontwikkelen.

Op de peuteropvang (POA) worden kinderen tijdens schooltijden, opgevangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De kinderen vermaken zich prima bij ons. Ze leren samen spelen, samen delen en omgaan met regels en afspraken. Ook stimuleren wij de taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen.

Op beide groepen werken wij met het VVE programma Uk&Puk voor een goede aansluiting op de basisschool. Met de stamgroepleiders van basisschool Bello wordt regelmatig overlegd over allerlei activiteiten voor en door de kinderen. De doorstroom van de peutersopvang naar onderwijs wordt besproken, zodat de nieuwe kleuters zich snel op hun gemak voelen.

Op de buitenschoolse opvang van BSO Stoombol worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in twee verticale groepen van tezamen maximaal 33 kinderen per dag. De BSO biedt voor en naschoolse opvang, vakantieopvang en opvang bij lesroostervrije dagen. De groepen worden begeleid door enthousiaste en gedreven pedagogisch medewerkers.
Bij BSO StoomBol werken we met thema BSO, een dagelijks terugkerende activiteit. De thema’s sport en spel, natuur en techniek, muziek en theater en kunst en creatief staan centraal. De kinderen worden elke dag weer uitgedaagd om nieuwe dingen te leren en themagericht te werken. Samen spelen en van elkaar leren staat hoog in het vaandel bij BSO Stoombol.

Iedere groep beschikt over zijn eigen ruimte daarvoor passend ingerichte binnenruimte. Zodra het weer het toelaat maken de kinderen gebruik van de buitenspeelruimte.

StoomBol biedt:

  • Opvang voor 0 – 13 jaar
  • Open van 07.00 – 19.00 uur
  • Opvang en onderwijs onder één dak
  • Uitsluitend gekwalificeerde medewerkers
  • HKZ gecertificeerd
  • Erkend VVE Programma

Locatie:

Kindercentrum Stoombol
Snaarmanslaan 19
1815 SB ALKMAAR
t:  072 200 13 43
e: info@stoombol.nl
i:  www.stoombol.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding