Soort opvang bij SportBSO Stuiterbol

Wat maakt SportBSO Stuiterbol zo uniek?

De opvang van de jongste kinderen vindt plaats in een eigen groepsruimte binnen de accommodatie van Sportcomplex Oosterhout aan de Vondelstraat 35, 1813 AA te Alkmaar. De wat oudere kinderen maken gebruik van ruimten van het sportcomplex die we in gemeenschappelijk gebruik hebben met de sportverenigingen, inclusief de kleedkamers en doucheruimtes. Het sportcomplex is de uitvalbasis van onze activiteiten, als we naar het park of de kinderboerderij gaan.
De BSO-groep is bestemd voor reguliere en flexibele opvang voor kinderen van omliggende scholen in Alkmaar. De pedagogisch medewerk(st)ers van de BSO hebben naast de vereiste diploma’s een sport achtergrond en/of opleiding.

 

Voor wie?
Sport BSO Stuiterbol is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar en eindigt zodra uw kind de basisschool verlaat. Vanzelfsprekend is het belangrijkste argument om voor deze vorm van buitenschoolse opvang (BSO) te kiezen het feit dat uw kind er zelf zin in heeft om naar deze sportieve BSO te gaan. Het enige dat wij vragen is inzet, enthousiasme en een sportief outfit. Lichamelijke beperkingen willen wij wel graag weten, maar dat zal zeker geen beperking zijn om deel te nemen aan onze activiteiten. Uw kind kan best eens aangeven, dat het die dag niet mee wil doen met het sport- of spelaanbod, maar alles speelt zich wel af rond het sportieve aanbod van die middag.

Onze Sport BSO is toegankelijk voor alle kinderen van 4 jaar en ouder uit de regio Alkmaar. Voor één of meerdere dagen in de week.

 

Aantal kinderen
BSO Stuiterbol heeft een capaciteit van 60 kindplaatsen van kinderen vanaf 4 tot 12 jaar.
Er zijn twee groepen bij de SportBSO namelijk de Stuitertjes groep en de Sportersgroep.
Voor de Stuitertjes is een aparte groep ingericht. Er zijn speciale sport- en speelfaciliteiten afgestemd op die jonge leeftijd.

 

Begeleiding
De groepsleiding van de Sport BSO werkt vanuit het pedagogische beleid waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat in combinatie met het bezig zijn met sport. Wij verzorgen buitenschoolse opvang door middel van sport en spel, waarin de kinderen kennis maken met diverse sporten. Het is belangrijk om plezier te krijgen in bewegen. Kinderen worden gestimuleerd en zullen met het uitoefenen van sportactiviteiten groeien in de sociale omgang. We zien dat het mentale en fysieke zelfbeeld bij kinderen wordt ontwikkeld naarmate ze zich intensiever bezighouden op het gebied van sport.

Het grote verschil tussen een sportvereniging en de Sport BSO is dat bij sportverenigingen de focus meer ligt op het sporten en de sportprestatie. Er wordt gezorgd voor een goede ontwikkeling in de sport. De sport zelf is dus het doel. Bij de Sport BSO wordt de sport gebruikt om het kind zich te laten ontwikkelen in zijn of haar sociaal en motorisch functioneren. Hiervoor kunnen wij ook een sportadvies voor uw kind geven als u dat zou willen.

Sport is bij ons het middel om plezier te hebben, je te ontwikkelen en misschien wel verborgen talenten te ontdekken!

Onze groepsleiding is vanzelfsprekend geschoold om kinderen te begeleiden in sport en spel. Hier hoort een vakopleiding in sport, aangevuld met BHV, kinder EHBO en natuurlijk een gedegen pedagogische achtergrond en ervaring bij. Afgestemd op het aantal kinderen zijn er altijd voldoende pedagogisch medewerksters aanwezig. Dit ook in verband met de veiligheid en de kind/leidster ratio.

Aanmelden & Informatie
Wilt u zich aanmelden voor Peuteropvang? Gebruik dan het inschrijfformulier of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 5669028. Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden.

 

Als u een vrijblijvend kijkje wilt nemen op een van onze vestigingen is dat natuurlijk mogelijk. Maak daarvoor een afspraak via de centrale administratie met een van onze hoofdleidsters. Zij leiden u graag rond.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding