Nieuws

Folder gemeente Alkmaar over peuteropvang

Peuteropvang bij Rollebol kindercentra

Alle ouders krijgen een folder van de gemeente Alkmaar “Spelen en ontwikkelen in de kinderopvang”. Deze folder krijgen alle ouders van kinderen die bijna twee worden mee van het consultatiebureau. Veel ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag weten niet dat u als ouder/verzorger in aanmerking komt voor VVE subsidie. U kunt voortwee dagdelen subsidie kunnen krijgen! In onderstaand artikel maken we u graag bekend met het belangrijkste deel van de inhoud van deze folder, zeker omdat de gemeente peuteropvang ook steeds meer stimuleert.

Spelen en ontwikkelen bij de peuteropvang in Alkmaar
1748730_Gemeente Alkmaar_Brochure kinderopvang_OS2_v7

Is uw kind tussen de twee en vier jaar? Dan mag hij of zij  naar  de  peuteropvang: Een leuke en leerzame  plek waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk kan spelen. Zo helpt u de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. En het mooie is: spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op het basisonderwijs. Een goede start! In de gemeente Alkmaar wordt op veel plekken peuteropvang aangeboden.

Wat is peuteropvang?

De peuteropvang is een veilige omgeving waar het kind de ruimte heeft om te spelen. Het ontmoet er leeftijdsgenootjes en maakt kennis met een breed scala aan speel- en ontwikkelingsmaterialen. De peuteropvang is er voor kinderen tussen de twee en vier jaar. Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters  en  wordt  begeleid  door  twee  pedagogisch  medewerkers. Een kind bezoekt de peuteropvang in de ochtend of in de middag. Op de peuteropvang wordt  gewerkt met een vaste indeling. Het begint met de inloop, waar ouders hun peuters brengen en nog even meespelen. Er is altijd ruimte voor het stellen van vragen aan de pedagogisch medewerkers. Als ouders afscheid hebben genomen, worden met de peuters allerlei activiteiten gedaan, zoals verkleden, buiten spelen en luisteren naar een verhaal. Soms in de kring, soms in kleine groepjes. De werkwijze van de peuteropvang is afgestemd op die van de kleutergroepen op de basisschool. Zo wordt de overgang naar school makkelijker. Tijdens schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Voorheen  bezochten veel peuters peuterspeelzalen. De wetgeving voor peuterspeelzalen is gelijk getrokken met de kinderopvang. De peuterspeelzalen bestaan formeel niet meer maar de speel-leermogelijkheid voor peuters wordt nu georganiseerd door kinderopvangorganisaties onder de naam peuteropvang.

Voor-  en Vroegschoolse  Educatie  (VVE) vergroot de kansen van uw kind

Op de peuteropvang wordt gewerkt met een VVE-programma. VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. De pedagogisch medewerkers hebben een opleiding gevolgd, zodat ze de ontwikkeling van peuters kunnen begeleiden en stimuleren. Soms is er sprake van een achterstand in de taalontwikkeling, dan kan een VVE-programma uw peuter extra ondersteuning bieden. Het consultatiebureau stelt vast of uw kind een VVE-indicatie krijgt. Kinderen met een taalachterstand en een VVE-indicatie worden gestimuleerd om vier dagdelen de peuteropvang te bezoeken.
De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd door de pedagogische medewerkers en met u besproken. Hoe dat gebeurt, wordt uitgelegd tijdens het intakegesprek: het gesprek dat u met de pedagogisch medewerkers voert voordat uw kind naar de peuteropvang gaat.

Niet zonder u als ouder!

Het contact met ouders vindt de peuteropvang erg belangrijk. Er zijn regelmatig oudergesprekken en u wordt betrokken bij de thema´s en activiteiten. De pedagogisch medewerker wil graag van u horen hoe het met uw kind gaat en vertelt u wat uw kind beleeft op de peuter opvang. Pedagogisch medewerkers kunnen tips geven over hoe u thuis in gesprek kunt gaan met uw kind over de activiteiten op de peuterspeelzaal.

Peuteropvang duur? Dat valt reuze mee!

De Gemeente Alkmaar wil alle kinderen een goede start op de basisschool bieden. Daarom zorgt zij er voor dat voor alle Alkmaarse peuters betaalbare opvang van goede kwaliteit beschikbaar is. Voor de peuteropvang betaalt u een vast bedrag per uur. Dit bedrag varieert per peuteropvang organisatie.

Een deel van de kosten krijgt u terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Als geen kinderopvang toeslag mogelijk is, betaalt de Gemeente Alkmaar voor twee dagdelen per week een subsidie aan de peuteropvang.

Als uw kind een VVE-indicatie heeft, kan hij/zij vier dagdelen naar de peuteropvang. Het derde en vierde dagdeel wordt door de Gemeente Alkmaar betaald. Wat u uiteindelijk zelf betaalt hangt af van uw inkomen. Meer informatie over de kosten krijgt u van de peuteropvang.

Hoe schrijf ik mijn peuter in?

U kunt uw peuter inschrijven bij aanbieders van peuteropvang. U vindt een overzicht van de aanbieders op onze website www.alkmaar.nl/kinderopvang.
De aanbieders vertellen u meer over de peuteropvang en het programma waarmee zij werken. Het is altijd mogelijk om een bezoek te brengen aan een peuteropvang.
U bent van harte welkom om te komen kijken!
Bron folder gemeente Alkmaar

Onze vestigingen

Kijk voor meer info op www.peuteropvangalkmaar.nl

Wij bieden uw peuter een veilige speelplek én stimuleren de ontwikkeling van uw kind in brede zin. De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regeltjes en afspraken. Ook stimuleren wij taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen. Intussen houden de leidsters de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten; denk aan de motorische- en taalontwikkeling, maar ook het leren spelen met andere kinderen. Mocht er op een van deze gebieden extra aandacht nodig zijn spelen de leidsters daar direct op in.

Kortom: Peuteropvang Alkmaar van Rollebol kindercentra geeft kinderen een unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen. De basisschool is nu nog maar een kleine stap!
Laat u informeren en vraag een berekening aan van de ouderbijdrage.
Uw peuter is van harte welkom!

Inschrijven bij Peuteropvang Alkmaar van Rollebol kindercentra

Ander nieuws

Kinderyoga bij de BSO

Rollebol Kindercentra wil kinderen de mogelijkheid bieden om de diverse takken van sport via de buitenschoolse opvang te ontdekken. Het aanbieden van zowel uitdagende als rustgevende

Lees verder »

Feestweek bij Rollebol

Het is 03-03-2018 geweest, dus Rollebol bestaat 15 jaar! Dat betekent dat alle vestigingen feestelijk zijn versierd en er staan allerlei leuke activiteiten gepland voor de

Lees verder »

Dag van de leidster

  Vandaag 21 september 2017 gaan we om onze pedagogisch medewerkers van Rollebol kindercentra in de schijnwerpers zetten. Deze themadag gebruiken we om dank te zeggen

Lees verder »