Nieuws

IKC ’t Baeken-Rollebol officieel van start

 

Officiële start IKC ’t Baeken-Rollebol

Vrijdag 8 september 2017 om 10:00 uur is IKC ’t Baeken-Rollebol officieel van start gegaan.
De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door Helma van Hoorn en Raymond Berghuijs (voorzitter college van bestuur SaKS en directeur Rollebol kindercentra). De pilot die hieraan vooraf ging, heeft ruim anderhalf jaar geduurd. Deze voorbereidingsperiode startte met een intentieverklaring, waarin de vergaande samenwerking tussen basisschool, kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO werd opgetekend.

Het doel is:

  • Een doorgaande ontwikkelingslijn
  • Een optimale ontwikkelomgeving voor kinderen
  • Eén pedagogische en didactische visie voor het kind
  • Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
  • Eén aanspreekpunt voor ouders

Het project is tot stand gekomen met de inbreng van ouders en verzorgers. De pedagogisch medewerksters, leerkrachten hebben de samenwerking geïntensiveerd en er zijn duidelijk afspraken met elkaar gemaakt, hoe we ons IKC vorm geven. Een optimale afstemming tussen professionals.
Met de betrokkenheid van het bestuur, directie en management van SaKS en Rollebol kindercentra, basisschool ’t Baeken en kindercentrum Rollebol is het voortraject met succes doorlopen.
Om 10:00 uur kwam de hele school bijeen met alle betrokkenen van bovengenoemde organisaties. Op het schoolplein was het officiële moment om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
Het IKC bord aan de gevel van de school en het kindercentrum is onthuld, waarbij alle kinderen feestelijk werden getrakteerd op een ijsje.

Ander nieuws

Kinderyoga bij de BSO

Rollebol Kindercentra wil kinderen de mogelijkheid bieden om de diverse takken van sport via de buitenschoolse opvang te ontdekken. Het aanbieden van zowel uitdagende als rustgevende

Lees verder »

Feestweek bij Rollebol

Het is 03-03-2018 geweest, dus Rollebol bestaat 15 jaar! Dat betekent dat alle vestigingen feestelijk zijn versierd en er staan allerlei leuke activiteiten gepland voor de

Lees verder »

Dag van de leidster

  Vandaag 21 september 2017 gaan we om onze pedagogisch medewerkers van Rollebol kindercentra in de schijnwerpers zetten. Deze themadag gebruiken we om dank te zeggen

Lees verder »