Nieuws

Voorwaarden Rollebol Kids Run winactie

  • Deze actie loopt t/m 7 juni 2019. Woensdag 12 juni 2019 ontvangt de winnaar per e-mail bericht hierover en zal de winnaar bekend worden gemaakt op de site van Rollebol Kindercentra.
  • Alleen deelnemers die meedoen met de Rollebol Kids Run mogen deelnemen aan de winactie.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten en zijn niet overdraagbaar.
  • Er geldt voor een door de winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Rollebol Kindercentra.
  • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Rollebol Kindercentra zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
  • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Rollebol Kindercentra het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
  • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Rollebol Kindercentra.
  • Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

Ander nieuws

Kinderyoga bij de BSO

Rollebol Kindercentra wil kinderen de mogelijkheid bieden om de diverse takken van sport via de buitenschoolse opvang te ontdekken. Het aanbieden van zowel uitdagende als rustgevende

Lees verder »

Feestweek bij Rollebol

Het is 03-03-2018 geweest, dus Rollebol bestaat 15 jaar! Dat betekent dat alle vestigingen feestelijk zijn versierd en er staan allerlei leuke activiteiten gepland voor de

Lees verder »

Dag van de leidster

  Vandaag 21 september 2017 gaan we om onze pedagogisch medewerkers van Rollebol kindercentra in de schijnwerpers zetten. Deze themadag gebruiken we om dank te zeggen

Lees verder »